Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden:

 • De minimale huurperiode is 1 dag, deze geldt van 09:00 tot 19:00
 • Het tonen van een geldige legitimatie is verplicht.
 • In de huurprijs zit automatisch onze pech onderwegservice. Wij bieden deze service aan binnen een straal van 25 km van onze vestiging af van 09:00 tm 19:00 op plekken waar we met de auto kunnen komen.
 • De fiets moet altijd op slot gezet worden.
 • In geval van verlies van de fietssleutel zal 15 euro in rekening worden gebracht.
 • Alle huurartikelen dienen vóór 19:00 uur ingeleverd te zijn. 
 • Het is verboden om zich met 2 personen op de fiets te begeven.
 • Het is verboden om zich met de fiets / scooter op het strand te begeven.
 • Bij elke voortijdige terugbezorgen blijft de volle huur gelden.
 • Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets / scooter later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het sluitingsuur op de inleverdatum.
 • De door u gereserveerde fietsen / scooter, waarbij de reservering niet is betaald is, tenzij anders afgesproken, tot 11:00 uur voor u klaar. Hierna vervalt uw reservering.
 • Mocht er onverhoopt een beschikbaarheids probleem zijn kunnen wij u een alternatief aanbieden

 

 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets / scooter in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd. Derhalve is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige schade welke de huurder stelt door het gehuurde te hebben geleden.
 • De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets / scooter en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden. (Dek dit af met zorgeloos onderweg )
 • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets / scooter. ( Dek dit af met zorgeloos onderweg)
 • De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets / scooter verzorgen.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 • Voor het annuleren of wijzigen van een reservering hanteren wij de volgende condities: ( Dek dit af met zorgeloos onderweg )
  – Bij annuleren tussen de 3 weken en 8 dagen voor de gereserveerde datum bent u 25% van het gereserveerde bedrag verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 75% van het oorspronkelijke bedrag kosteloos annuleren.
  – Bij annuleren tussen de 7 dagen en 1 dag voor de gereserveerde datum bent u 50% van het laatst gereserveerde bedrag verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 50% van het aantal kosteloos annuleren.
  – Indien u de fietsen op de gereserveerde datum annuleert of niet afhaalt, zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.

Zorgeloos onderweg Voorwaarden

 • Geen kosten bij annulering zelfs op de dag zelf kunt u kosteloos annuleren
 • Geen Eigen Risico bij diefstal, als u de sleutel van het gehuurde kunt tonen en aangifte doet bij de gemeente waarin de diefstal heeft plaatsgevonden:
 • Geen Schade vergoeding verschuldigd bij schade aan het gehuurde, tenzij de schade is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.